Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry,  ewidencje,  archiwa  i  zasady  ich  udostępniania.

W przedszkolu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Dzienniki zajęć przedszkolnych 
 • Ewidencja wychowanków 
 • Rejestry i ewidencje związane z kontrolą realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania dzieci 5,6 letnich, 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 943, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1170, z późn. zm.).

Baza danych Systemu Informacji Oświatowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015r., poz. 45). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012r. poz. 957, z późn. zm.).

Rejestr wypadków dzieci

Podstawa prawna: § 50 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

Rejestr  pracowników  wraz z ewidencją akt osobowych pracowników

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.). art. 23 ust.1 pkt 1, art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Rejestr aktów i zaświadczeń-awans zawodowy nauczyciela

Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).

Archiwum przedszkolne

Podstawa   prawna:  Rozporządzenie   Prezesa   Rady   Ministrów  z  18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Inne rejestry

 • Rejestr zarządzeń dyrektora. 
 • Rejestr decyzji dyrektora. 
 • Rejestr wydanych zaświadczeń. 
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw. 
 • Rejestr uprawnień dostępu do danych osobowych. 
 • Księga korespondencji. 
 • Księgi inwentarzowe. 
 • Ewidencja pieczęci.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi
odpowiada: Sylwia Małyska
data: 04-03-2021
wytworzył: Sylwia Małyska
data: 04-03-2021
data: 04-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 303